Pulse tecla F5 para actualizar página

 

GUITARRA ELECTRICA

La Consellería d'Educació, Formació i Ocupació en la resolució del 1 de febrer de 2012 autoritza al centre l'especialitat instrumental de grau professional de Guitarra Elèctrica. (DOGV Núm.6731 / 09.03.2012)

 
   
Inscripció Proves d'acces Cartell Proves d'acces
Proves d'accés ensenyances profesionals
Horaris Provisionals Asignatures Sol·licitud Matriculació

Procediment per als certificats

Solicitud tramits generals