Punxeu en les pestanyes

d'aquest menú

per trobar informació i documentació sobre

les mesures adoptades per garantir

activitats segures front la COVID-19

en la nostra escola